;

דבש

40 ליחידה

קילו דבש ממכוורת שיצר בגמלא בצנצנת.